VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Win een door Manuel Neuer gesigneerd shirt!

WEDSTRIJDPROCEDURE

Deelname aan de wedstrijd van KEEPERsport GmbH is gratis en uitsluitend gebaseerd op de volgende deelnamevoorwaarden. De looptijd van de wedstrijd is van 28 december 2022 tot 4 januari 2023. Gedurende deze periode krijgen gebruikers die online zijn op Instagram de kans om deel te nemen aan de wedstrijd.

deelname
Om deel te nemen aan de wedstrijd moet binnen de wedstrijdperiode (zie hierboven) op Instagram aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

1e aflevering KEEPERsport
3. Like het originele bericht op www.instagram.com/keepersport
4. Tag minimaal 3 Instagram-gebruikers onder de originele post

Onder alle deelnemers wordt het gesigneerde adidas "DFB GK Jersey" shirt (maat large) van Manuel Neuer verloot. Alle deelnemers maken kans op de trui in maat L!

winst bepaling
De prijs is niet overdraagbaar aan andere personen. De loting beslist over de winnaar. De winnaar wordt bepaald op 4 januari 2023. Een contante betaling voor de niet-contante prijzen is niet mogelijk. De juridische procedure is uitgesloten.

De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht en moet binnen vier weken na contact reageren, anders vervalt de prijs. Als het niet mogelijk is om de winnaars op de hoogte te stellen vanwege onjuiste e-mailadressen of technische problemen van de kant van de deelnemers, behoudt KEEPERsport zich het recht voor om de prijs in te trekken en aan een andere speler te geven.

De organisator, KEEPERsport GmbH, verzekert dat de gegevens alleen voor interne doeleinden zullen worden gebruikt. Een overdracht aan derden is uitgesloten. De organisatoren kunnen voor de technische afhandeling gebruik maken van een technische dienstverlener. Alle deelnemers stemmen ermee in om de nieuwsbrief van KEEPERsport GmbH te ontvangen op het door hen opgegeven e-mailadres.

Naar de voorwaarden voor gegevensbescherming